POLITYKA PRYWATNOŚCI USŁUGI heyAUTO

I. Jaka jest polityka pobierania danych przez aplikację heyAuto

Wszelkie dane pobierane są jedynie za zgodą użytkownika.

II. Jakie dane osobowe wykorzystuje aplikacja heyAuto i w jakim celu

1. Dane pobierane od każdego z użytkowników:

Dane lokalizacyjne GPS z Twojego urządzenia Android pobierane są w celu świadczenia usługi. Dane te są niezbędne w celu prawidłowej lokalizacji zarówno pasażera jak i kierowcy w aplikacji w celu realizacji wspólnego przejazdu.

2. Dane dla użytkownika zarejestrowanego (opcjonalne - możliwość wyboru użytkownika anonimowego) :

a. Numer telefonu jest na wypadek konieczności kontaktu kierowcy z pasażerem w celu umówienia szczegółów odbioru bądź zmiany warunków przejazdu np. zaistniałe opóźnienie.

b. Adres email wykorzystywany jest w celu identyfikacji użytkownika.

c. Nazwa użytkownika jest dowolna, najczęściej jest pseudonimem i nie musi ujawniać danych osobowych jak prawdziwe imię czy nazwisko.

d. Zdjęcie użytkownika jest dowolne i nie musi być prawdziwym zdjęciem użytkownika, choć prawdziwe zdjęcie może ułatwić weryfikację umówionego pasażera przez kierowcę, w momencie odbioru.

3. Dane dla kierowcy (opcjonalne):

Marka pojazdu, zdjęcie, model, kolor, rocznik, numer rejestracyjny - dane są opcjonalne i służą prawidłowej identyfikacji kierowcy przez pasażera w momencie odbioru oraz jako zachęta do wyboru oferty kierowcy i/lub uzasadnienia wyższych kosztów przejazdu zdefiniowanych przez kierowcę.

4. Dane dla pasażer anonimowego:

W przypadku wyboru pasażera anonimowego, aplikacja korzysta jedynie z danych lokalizacyjnych GPS i numeru telefonu podanego w trakcie logowania. Podany numer telefonu nie jest przechowywany w bazie danych i jest usuwany po każdorazowym zakończeniu działania aplikacji.

III. Kto jest Administratorem danych

Administratorem danych jest spółka RST sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Ossendowskiego 7, 93-228 Łódź. NIP: 729-269-34-26, KRS: 0000386286.

IV. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich, przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

V. Kontakt

Wszelkie pytania, uwagi czy prośby o usunięcie danych proszę kierować na adres:

heyauto.pl@gmail.com